Tradiční hodnoty

Moderní doba (jak relativní pojem, vzpomeneme-li si na klasický němý film – grotesku Charlie Chaplina, nazvanou stejně) sebou nese nejenom nesporný technický pokrok, ale taky zrychlení života a ve všudypřítomné touze po zracionálnění všech činností, také odbourávání mnoha staletých, či tisíciletých tradic a společenských hodnot. Ty souvisí s každodenními běžnými činnostmi člověka, ale také se zcela zásadními a neopakovatelnými momenty v životě lidském.

Drobné návraty k lidství

I v dnešní době, tak hektické a nesmlouvavé lze alespoň v těch nejintimnějších okamžicích lidského života navázat na tisícileté tradice lidství. Jednou z takových drobností jsou i zásnubní prsteny, jako atribut, patřící k tvoření lidského páru a tradiční rodiny.

Published by